Ушундай да кооздукту тартуулашат экен да…

Ох!

Өзүңдү супербаатыр сезип ал!

Учуучу килем…

Мындайды көргөнгө жүрөктүү болуш керек…

Акырын…

Нерви жукалар абайлагыла!

Токто!

Табышмактуу бейтааныш.

Кош келипсиз!

Курсагын кантип тойгузат?

Кечки тамакка мышыкпы же тоокпу?

Экинчи дүйнө жок дейсиңби?!

Мына сага балык уулоо!