25 түрлүү чөптөн жасалгаланган үй

 Артигас бакчасы

 Хелиган паркы

Желим бөтөлкөлөрдөн жасалгаланган

Кичинекей адамдардын бакчасы

 Патрик Бланк бакчасы

 Аксель Эрландсондун жыгач цирки

Ботаникалык пирамида бакчасы

 Омега автоматташтырылган бакчасы

Тепкичтерден турган бакча

Сулуулук баардыгынан күчтүү!