karta

Бишкек шаары, 720040, Абдумомунов көчөсү, 193.

e-mail: erkintoo@elcat.kg

Индекси: 68451

 

Биздин реквизиттер:

р/с №1280010019784103 БИК 128001 ОКПО 20108596

ИНН. 00107199210141

ЗАО Кыргызский-Инвестиционно-Кредитный Банк (КИКБ)