тоют1

2014-жылдын 31-октябрына карата республика боюнча тоюттун камсыздалышы 32,8% түздү, ал өткөн жылга салыштырмалуу 0,5% төмөн. Ыкчам маалыматтар боюнча, тоют даярдоо боюнча төмөн пайызды Баткен облусу берди (22,9%). Азыркы учурда дан өсүмдүктөрүн оруп – жыйноо иштери  Баткен, Жалал–Абад, Нарын жана Ысык–Көл облустарында аяктаган. Республика боюнча  буудайдан – 632,0 миң тонна, арпадан 219,7 миң тонна, жүгөрүдөн – 504,7 миң тонна алынды. Алардын ичинен, эсептөө боюнча, тоютка  жүгөрүнүн – 100%, арпанын – 100%, буудайдын – 30% пайдаланылат. 1 шарттуу баш бодо мал жемдик дан менен кошумча  3,2 ц.т.б. камсыздалат.
Облустар боюнча 2012-2014-жылдардагы бир боо чөптүн баасы
2014-жылдын 31-октябрына карата


Аталышы  Жылдар   2012-ж. 2013-ж. 2014-ж.     чөп саман
1. Баткен облусу  130-150 с. 120-150 с. 200-220 с. 100-120 с.
2. Жалал-Абад облусу 100-150 с.             150-160 с. 160-200 с. 100-120 с.
3. Ысык-Көл облусу 100-150 с.               60-90 с. 150-200 с. 80-100 с.
4. Нарын облусу 80-120 с. 120-180 с. 200-210 с. 90-100 с.
5. Ош облусу 130-150 с. 70-120 с. 130-150 с. 120-130 с.
6. Талас облусу 130-135 с. 110-130 с. 180-200 с. 100-120 с.
7. Чүй облусу  80-180 с. 90-150 с. 180-200 с. 70-100 с.
Республика боюнча 130 с. 110 с. 175 с. 107 с.

2014-жылдын 31-октябрына карата облустар боюнча
1 баш айыл чарба малдын баасы.
№ Аталышы Бодо мал  Койлор  Жылкылар
1. Нарын облусу от 30-60 миң сомго чейин от 3,5-9 миң сомго чейин от 30-90 миң сомго чейин
2. Баткен облусу от 15-45 миң сомго чейин от 6-10 миң сомго чейин от 20-80 миң сомго чейин
3. Чүй  облусу от 45-50 миң сомго чейин от 5-6 миң сомго чейин от 60-65 миң сомго чейин
4. Ош  облусу от 26,5-65,9 миң сомго чейин от 2,5-11,5 миң сомго чейин от 30-76,0 миң сомго чейин
5. Жалал-Абад облусу от 50-70 миң сомго чейин от 5-8,5 миң сомго чейин от 70- 80 миң сомго чейин
6. Талася облусу от 30-65 миң сомго чейин от 3,5-8 миң сомго чейин от 30-90 миң сомго чейин
7. Ысык-Көл облусу от 30-70 миң сомго чейин от 3-9 миң сомго чейин от 35-90 миң сомго чейин