аялдар1

Семинар «Аялдардын татыктуу эмгек укуктары жана мүмкүнчүлүктөрдүн тең укуктарын алдыга жылдыруу: тажрыйба жана перспективалары» деген темада өткөрүлдү.

Кыргызстандан семинарга профсоюздун 7 өкүлдөрү катышышты. Семинарда социалдык өнөктөштүк; жамааттык келишим — профсоюздун негизги инструменти; аял — профсоюз уюмдарынын лидери; гендердик теңчилик маселелери каралды.

Адылбек АКМАТОВ, Баткен облусу