logoetoo

«Эркин Тоо» Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити.

Юстиция министрлигинен өткөн катталуу күбөлүгүнүн № 592

Гезит 1991-жылы парламенттик гезит болуп жарыкка чыккан.

Кийин Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн гезити болуп кайра түзүлгөн.

Учурда  “Эркин Тоо” – Кыргыз Республикасынын  Президентинин  Жарлыктары жана Жогорку Кеңеш кабыл алып, Президент кол койгон  мыйзамдар, Жогорку Кеңештин, Өкмөттүн токтомдору жана башка документтер  жарыяланган мамлекеттик расмий гезит болуп саналат.

Мыйзамдар бир эле мезгилде кыргыз жана орус тилдеринде «Эркин Тоо» гезитинде жарыяланып, ал расмий жарыялоо болуп эсептелет. Автордун көз карашы редакция­нын позициясын билдирбейт.

Жумасына эки ирет: шейшемби, жума күндөрү чыгат.