парламент1

Жогорку Кеңештин басма сєз кызматы билдиргендей, бүгүн 2-декабрда Жогорку Кеңештин комитеттери азыркы учурда маанилуу болгон айрым мыйзам долбоорлорунун топтомунун нормаларын талкуулоого арналган парламенттик угуу өткөрөт. 2014-жылдын 2-декабрында саат 09-30да Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин экономикалык жана фискалдык саясат боюнча жана Агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана региондук өнүгүү боюнча комитеттериазыркы учурда маанилуу болгон айрым мыйзам долбоорлорунун топтомунун нормаларын талкуулоого арналган парламенттик угуу өткөрөт.Комитет баардык кызыкдар тараптарды катышууга чакырат.

Мээрим БАКТЫБЕКОВА