Аяз кереметтүү сүрөттөрү менен кооздук тартуулады.