Ld_oc8m50DU
 КРнын каржы министрлиги «Мамлекеттик финансыларды башкарууда потенциалды өнүктүрүү» долбоорунун алкагында мамлекеттик органдардын жана мекемелердин финансы-экономикалык кызматкерлерин бухгалтердик эсепти жүргүзүүгө жана МСФО ОС ылайык отчёт түзүүгө окутуу боюнча жергиликтүү консультантты тандап алуу боюнча конкурс жарыялайт.

Кызыкдар адамдар резюмесин орус тилинде электрондук дарекке жөнөтүшү зарыл. Аңгемелешүүгө татыктуу талапкерлер гана чакырылат.

Сурап-билүү үчүн 666-001 телефон номуру иштейт.