Урааааа!

Кандай таттуу сүт!

Чогуу жесек даамдуу болот…

Оюнчуктун ордуна мышык.

Биз маймылдан чыкканбыз деп бекер айтылбаса керек!

Кана, көргөзчү колдоруңду кандай кылдың??

Кандай каардуу!

Бирге гимнастика кылабыз…

Таттуу уктап жатышканын карап эле тургуң келет!

Мен балыкмын, ля-ля-ля…

Иттей ачкамын!

Керек болсо ар биринин өзүнүн табагы бар…

Сергек жашоо. Иттер жаман нерсеге үйрөтпөйт!

Бир аз эсепке албай калыптырмын…

Компаниянын көркү!

Уйкулары келиптир…