Бул мисалдарды карап кор

 

 

 

 

 

 

Ой! Байкуш балдар…

Аталарга деле оор…

Ошентсе да аталар мактоого татыйт!