банда1

Бардык жерде эле уурулук күч алды. Чаламандын чак түшүндө башкаларды көзгө илбей Баткен шаарынын Туура-Таш аймагында дүкөндөргө, үйлөргө кирип, баалуу буюм, акчаларды алып кеткен топ пайда болду. Буларды кармоо боюнча тымызын иштер жүрүп жатат.

Адылбек АКМАТОВ, Баткен облусу